Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Đăng Sinh
Điểm số: 147
Avatar
Lê Dõng
Điểm số: 28
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 27
Avatar
Hồng Minh
Điểm số: 24
Avatar
Phạm Hoài Bảo
Điểm số: 21
Avatar
Phạm Văn Sanh
Điểm số: 21
Avatar
Nguyễn Ngọc Phước
Điểm số: 18
Avatar
Trương Định
Điểm số: 18