Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_4910.JPG IMG_4903.JPG 25446267_1966880290201950_1455437056342518947_n.jpg 25498449_1966880223535290_5062578052656735658_n.jpg 25446220_1966865920203387_8301310633582234287_n.jpg 25551970_1966640803559232_2152315968124381777_n.jpg 25395965_1966640750225904_5581458104165860241_n.jpg 25443180_1966640656892580_4575240134472992159_n.jpg 25442997_1966640460225933_3315069930801717676_n.jpg 25498237_1966864360203543_6562903074487654314_n.jpg 25552356_1966640140225965_8908559588044768482_n.jpg 25550327_1966880513535261_4572595911014834311_n.jpg IMAG0141.jpg IMG_6006_copy.jpg 20171102_101032_1.jpg 20171126_100609.jpg 20171125_085703_resized.jpg 19420811_1886890291551919_8939435425284761863_n.jpg 19275255_1886890768218538_2873847855157622082_n.jpg 19275204_1886890724885209_8942940416615941512_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI H10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thúy Nguyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:32' 07-12-2017
  Dung lượng: 67.5 KB
  Số lượt tải: 857
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 1
  Câu 1: Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt là 58. Biết số nơtron nhiều hơn số proton là 1 hạt. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A.
  Câu 2: Cho các nguyên tố B (Z = 17)
  a. Viết cấu hình electron nguyên tử của B
  b. Dựa vào số electron lớp ngoài cùng cho biết A có tính chất gì? (Kim loại, phi kim hay khí hiếm)
  Câu 3: Cho nguyên tố Photpho (Z = 15)
  a. Xác định vị trí của các nguyên tố Photpho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  b. Viết công thức hợp chất khí của Photpho với hidro, oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của Photpho
  Câu 4: Sắp xếp các nguyên tố Ca, C, F, O, Be theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử.
  Cho biết Ca (Z=20), C (Z=6), F (Z=9), O (Z=8), Be (Z=4).
  Câu 5: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO2. Trong hợp chất của nó với hiđro có 12,5% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố R. ( Cho H = 1, O = 16).
  Câu 6: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các phân tử: HCl, CH4 (ZC = 6, ZCl = 17, ZH = 1)
  Câu 7: Tính số electron của các ion sau: SO42- , Na+ Biết ZS = 16, ZO = 8, ZNa = 11
  Câu 8: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau: S + HNO3 → H2SO4 + NO
  Câu 9: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau:
  R + HNO3 → R(NO3)n + NO + H2O
  Câu 10: 1,84g hỗn hợp Cu và Fe hòa tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nóng tạo thành 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính số mol của Cu, Fe
  ĐỀ 2
  Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố B được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Xác định vị trí của nguyên tố B trong bảng HTTH.
  Câu 2: Cho các kí hiệu nguyên tử: ; ; 
  Hãy xác định số electron, số proton, số nơtron có trong các nguyên tử trên
  Câu 3: Oxi tự nhiên là hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Xác định nguyên tử khối trung bình của Oxi.
  Câu 4: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH3. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3 % oxi về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. ( Cho H = 1, O = 16).
  Câu 5: Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.
  a. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.
  b. Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  c. Hãy nêu các tính chất của lưu huỳnh : Tính kim loại hay phi kim, khí hiếm
  Câu 6: Giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử CaO (ZCa = 20, ZO = 8)
  Câu 7: Tính số oxi hóa của cacbon trong CH4, C, CO2, CO32-, HCO3- , Na2CO3
  Câu 8: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
  Câu 9: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:
  FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2SO4 + H2O
  Câu 10: Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Tìm R
  ĐỀ 3
  Câu 1: Cho các nguyên tố B (Z = 17)
  a. Viết cấu hình electron nguyên tử của B
  b. Dựa vào số electron lớp ngoài cùng cho biết B có tính chất gì? (Kim loại, phi kim hay khí hiếm)
  Câu 2: Trong tự nhiên, brôm có 2 đồng vị bền: 79Br và 81Br. Nguyên tử khối trung bình của brôm là 79,91. Xác định % phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị trên.
  Câu 3: Cho các nguyên tố: Kali có 19 electron, 19 proton, 20 nơtron
  Sắt có 26 electron, 26 proton, 30 nơtron
  Hãy tính số khối và viết kí hiệu nguyên tử của hai nguyên tử kali và sắt ở trên
  Câu 4: Một nguyên
   
  Gửi ý kiến