Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_4910.JPG IMG_4903.JPG 25446267_1966880290201950_1455437056342518947_n.jpg 25498449_1966880223535290_5062578052656735658_n.jpg 25446220_1966865920203387_8301310633582234287_n.jpg 25551970_1966640803559232_2152315968124381777_n.jpg 25395965_1966640750225904_5581458104165860241_n.jpg 25443180_1966640656892580_4575240134472992159_n.jpg 25442997_1966640460225933_3315069930801717676_n.jpg 25498237_1966864360203543_6562903074487654314_n.jpg 25552356_1966640140225965_8908559588044768482_n.jpg 25550327_1966880513535261_4572595911014834311_n.jpg IMAG0141.jpg IMG_6006_copy.jpg 20171102_101032_1.jpg 20171126_100609.jpg 20171125_085703_resized.jpg 19420811_1886890291551919_8939435425284761863_n.jpg 19275255_1886890768218538_2873847855157622082_n.jpg 19275204_1886890724885209_8942940416615941512_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  SGD-Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn
  Ngày gửi: 23h:18' 19-08-2017
  Dung lượng: 113.0 KB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
  
  Số:   /SGDĐT-GDTH
  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018
  Quảng Trị, ngày  tháng năm 2017
  

  Kính gửi:
  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
  Hiệu trưởng trường Trưng Vương;
  Hiệu trưởng trường trẻ em khuyết tật tỉnh;

  Căn cứ chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;
  Căn cứ văn bản Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ văn bản số 1145/BC-GDĐT ngày 16/8/2017 về Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị;
  Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương,
  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 với những nội dung cơ bản sau:
  A - NHIỆM VỤ CHUNG
  Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, của Ngành và của Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra.
  Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 5171/KH-UBND ngày 5/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025”; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng cao tỉ lệ học sinh học cả ngày.
  Cùng với việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chung của toàn ngành, năm học 2017-2018, Giáo dục Tiểu học Quảng Trị tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề năm học: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin”; Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Chú trọng đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
  B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
  1.1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tập trung các nhiệm vụ:
  Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.
  Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", hạn chế học sinh bỏ học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí; không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các cuộc thi khác.
  Thực hiện đúng các quy định về
   
  Gửi ý kiến