Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  20170429_173824.jpg 21272488_1925620284352965_4317806672373525606_n.jpg 21270818_1925620361019624_3849718512799834312_n.jpg THI_TRAN.JPG TOAN_TRUONG_2.JPG OANH.JPG PHU_HUYNH.JPG DAI_BIEU.JPG DON_HS_LOP_1_20172018.flv Picture7.jpg Picture5.jpg Picture3.jpg Picture4.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Choi__billiard_Thu_nhay_chuot_vao_bi.swf 20170609_104406.jpg 1TRUOC_KHI_VAO_VIENG_LANG_BAC.jpg 2TRUOC_LANG_BAC_HO.jpg 3CUA_KHAU_LAO_CAI.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Phương Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:28' 16-05-2010
  Dung lượng: 50.0 KB
  Số lượt tải: 3262
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

  A- KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG
  I. Giữa nhà trường với công đoàn cơ sở:
  1. Nhà trường và BCH Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vận động tổ chức phong trào quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Giáo dục- Đào tạo, phòng Giáo dục- Đào tạo và của nhà trường đề ra.
  2. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở tham gia quản lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị  hợp pháp của đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tham gia với chính quyền nhà trường.
  3. Công đoàn cơ sở động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp; kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
  4. Công đoàn tổ chức hoạt động của các Công đoàn bộ phận, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn - phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hoá; chăm lo sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên, vận động, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình.  
  5. Nhà trường cùng Công đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục dài hạn và hàng năm, cùng tổ chức triển khai thực hiện.
  6. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên cung cấp các tư liệu cần thiết để Công đoàn tham gia giám sát có hiêụ quả.
  7. Trước khi ban hành các bổ sung sửa đổi kế hoạch, chủ trương công tác của nhà trường, hoặc triển khai thực hiện về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước mà có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức thì nhà trường cần trao đổi thống nhất với công đoàn để cùng chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền lợi và nhĩa vụ của đội ngũ đoàn viên, giáo viên.
  8. Công Đoàn cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo các công đoàn bộ phận quán triệt đến đội ngũ đoàn viên các văn bản pháp quy của nhà nước, động viên và tổ chức giáo dục đội ngũ nghiêm túc thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện trong nhà trường.
  9. Đại diện của Công đoàn là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương và những vấn đề liên quan đến đội ngũ. Công đoàn có trách nhiệm cử người có đủ thẩm quyền tham gia các hội đồng trên và các ban chỉ đạo của nhà trường.
  10. Nhà trường và Công đoàn phối hợp chặt chẽ để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn dân cư.
  11. Hàng năm sau khi thống nhất với công đoàn quyết định công bố nội dung thi đua, chế độ  khen thưởng. Công đoàn đề ra các biện pháp động viên phong trào thi đua, cùng với hội đồng thi đua hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong nhà trường, đánh giá sơ kết, tổng kết, xét duyệt khen thưởng các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
  12. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân, xem xét việc thực hiện các chế độ chính sách, định biên lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, phúc lợi BHXH. Khi phát hiện các vụ việc vi phạm các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động Công đoàn kiến nghị với nhà trường và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xử lý.
  13. Nhà trường và Công đoàn có trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.
  14. Nhà trường tạo điều kiện thực hiện các chế độ theo quy định của nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở hoạt động.   
  15. Công Đoàn cơ sở mời lãnh đạo nhà trường dự họp theo định kỳ của BCH Công đoàn để báo cáo hoạt động của Công đoàn và BCH Công đoàn, nghe ý kiến của BCH Công đoàn.
  16. Trong các cuộc họp mỗi bên cần thông báo trước thời gian, nội dung và cung cấp những tài liệu
   
  Gửi ý kiến