Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Bỏ phiếu

    Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
    Giáo viên mầm non trong Tỉnh
    Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
    Giáo viên Trung học trong Tỉnh
    Giáo viên ngoài Tỉnh
    Học sinh

    Ảnh ngẫu nhiên

    Pa_no_ky_niem_20_nam_thi_tran.jpg IMG_3316.jpg IMG_3303.jpg IMG_3145.jpg IMG_20140323_143915.jpg ContactPhotoIMG_20140323_143344.jpg 200320131234.jpg 200320131232.jpg 200320131236.jpg 200320131233.jpg Ao_so_mi_co_xep_ly_01.jpg IMG_20140316_102346.jpg IMG_20140322_105214.jpg IMG_20140322_163740.jpg IMG_20140322_105234.jpg IMG_20140316_102333.jpg 20140523_073017.jpg 20140523_074632.jpg 20140523_074500.jpg IMG_20140408_143857.jpg

    Thành viên trực tuyến

    5 khách và 1 thành viên
  • Đỗ Thị Chung
  • Sắp xếp dữ liệu

    15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5.

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Bùi Thị Phương
    Ngày gửi: 17h:16' 05-07-2009
    Dung lượng: 48.5 KB
    Số lượt tải: 234
    Số lượt thích: 0 người
    MỘT SỐ ĐỀ TOÁN TÍNH CHU VI DIỆN TÍCH
    Đề 1: Hình chữ nhật ABCD được tạo thành từ 5 hình chữ nhật bằng nhau(như hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD, biết rằng diện tích của nó là 432 cm2.
    Bài giải:
    Theo hình vẽ ta thấy hình chữ nhật lớn có 3 lần chiều rộng HCN nhỏ bằng 2 lần chiều dài HCN nhỏ:
    Vậy hình chữ nhật nhỏ có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng
    Diện tích mỗi hình chữ nhật nhỏ là:
    4325: 5 = 864( m2)
    Coi chiều dài HCN nhỏ là a, chiều rộng HCN nhỏ là b, ta có a = b x 1,5
    Diện tích HCN bằng chiều dài nhân chiều rộng nên a x a =864(cm2)
    Hay 1,5 x b x b = 864
    b x b =864 : 1,5
    b x b =576
    vì 24 x 24 = 576
    Suy ra chiều rộng HCN nhỏ là 24 cm
    Chiều dài HCN nhỏ là: 24 x 1,5 = 36(m)
    Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
    (24 x 3 + 36 + 24) x 2 =264(cm)
    Đáp số: 264cm


    Đề 2: Ở trong một mảnh đất hình vuông người ta xây một cái bể cũng hình vuông. Diện tích phần đất còn lại là 216m2. Tính cạnh của mảnh đất, biết chu vi của mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể?
    Bài giải:
    Ta có thể xem là bể đặt chính giữa mảnh đất
    Chu vi mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể nên cạnh mảnh đất gấp 5 lần cạnh bể
    Diện tích mảnh đất so với diện tích cái bể thì gấp
    5 x 5 = 25(lần)
    Diện tích phần đát còn lại so với diện tích cái bể thì gấp
    25 – 1 = 24(lần)
    Diện tích cái bể là:
    216 : 24 = 9(m2)
    cạnh của bể là 3 m vì 3 x 3 = 9
    Cạnh của mảnh đất là:
    3 x 5 = 15(m)    Đề 3: Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 2m thì diện tích vườn trường tăng thêm 144m2. Tính diện tích vườn trường trước khi mở rộng.

    Đề 4: Một hình chữ nhật có chu vi 200m. Nếu tăng một cạnh thêm 5m, đồng thời giảm một cạnh đi 5m, , thì ta được một hình chữ nhật mới. Biết diện tích hai hình chữ nhật cũ và mới hơn kém nhau 175m2, hãy tìm cạnh hình chữ nhật ban đầu.

    Đề 5: Ba lần chu vi một hình chữ nhật bằng tám lần chiều dài của nó. Nếu tăng chiều rộng thêm 8m, giảm chiều dài đi 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông.
    Tìm độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.

    Đề 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằnh ¼ chiều dài. Hãy tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu tăng chiều dài lên 3m và bớt chiều rộng đi 3m thì diện tích khu vườn sẽ hụt đi 81m2.

    Đề 7: Trên sân trường hình vuông, người ta dự định xây một bệ sân khấu cũng hình vuông sao cho cạnh bệ sân khấu trùng với một cạnh sân trường tại chính giữa cạnh ấy. Khoảng cách ngắn nhất từ cạnh bệ sân khấu đến cạnh sân trường là 17m. Diện tích phần còn lại của sân trường là 1564m2. Hãy tính cạnh sân trường và cạnh bệ sân khấu.

    Đề 8: Một mảnh vườn hình vuông có số đo cạnh là một số tự nhiên(ghi bằng đơn vị m). Số đo diện tích là một số có hai chữ số. Nếu đổi chổ hai chữ số cho nhau thì được một số lớn hơn số cũ 27 đơn vị. Tìm chu vi mảnh vườn đó.

    Đề 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m; chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta mở thêm vườn về bốn phía, mỗi phía thêm 1m. hãy so sánh diện tích phần mở rộng và diện tích mảnh vườn lúc đầu.

    Đề 10: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 25cm. Trên BC lấy 2 điểm M: N với BM = 2/3MN; NC =1/2MN, biết đường cao MH của tam giác ABM bằng 12cm. Hãy tìm diện tích tam giác ABC.

    Đề 11: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu thêm vào chiều dài 15m, chiều rộng 20m thì khi đó chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

    Đề 12: Một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Nếu bớt chiều dài đi 1/5 của nó thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 248m. Tính kích thước
     
    Gửi ý kiến
    print