Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đoàn Thị Ái Phương)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bỏ phiếu

  Cám ơn bạn đã ghé thăm thư viện. Bạn vui lòng cho biết bạn là ai?
  Giáo viên mầm non trong Tỉnh
  Giáo viên Tiểu học trong Tỉnh
  Giáo viên Trung học trong Tỉnh
  Giáo viên ngoài Tỉnh
  Học sinh

  Ảnh ngẫu nhiên

  20170429_173824.jpg 21272488_1925620284352965_4317806672373525606_n.jpg 21270818_1925620361019624_3849718512799834312_n.jpg THI_TRAN.JPG TOAN_TRUONG_2.JPG OANH.JPG PHU_HUYNH.JPG DAI_BIEU.JPG DON_HS_LOP_1_20172018.flv Picture7.jpg Picture5.jpg Picture3.jpg Picture4.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Choi__billiard_Thu_nhay_chuot_vao_bi.swf 20170609_104406.jpg 1TRUOC_KHI_VAO_VIENG_LANG_BAC.jpg 2TRUOC_LANG_BAC_HO.jpg 3CUA_KHAU_LAO_CAI.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Bai giang dien tư Chi Ho

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Đức Sáng
  Ngày gửi: 21h:16' 21-12-2016
  Dung lượng: 26.4 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  teachers to our class
  Điểm số
  Ha Long Bay in Viet Nam, The Great Wall in China, Amazon in Brasil …… What are they called ?,
  Amazon- Brazil
  Ha Long Bay – Viet Nam
  Jeju-Korea
  Dead sea - Jordan
  English 6
  Period 37 Lesson 1 Getting started
  Geography Club
  Unit 5: NATURAL WONDER OF THE WORLD
  Listen and read
  - waterfall
  (n) : thác nước
  - forest
  (n) : rừng
  - cave
  (n) : hang động
  - desert
  (n) : sa mạc
  - island
  (n) : đảo
  - valley
  (n) : thung lũng
  VOCABULARY
  2. Listen and repeat the following words.
  1. mountain
  2. river
  8. beach
  9. island
  10. valley
  5. cave
  4. forest
  3. waterfall
  7. lake
  6. desert
  mountain
  river
  beach
  island
  valley
  cave
  forest
  waterfall
  lake
  desert
  2
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  1
  3
  3. Label the pictures.
  Listen and read
  Vy: Hello,welcome to Geography Club.( Knock at door)
  Mai: Sorry! Can I come in? I went to the wrong room.
  Vy: No problem,we are just starting now. Today I’m going to
  introduce some natural wonders of the world to you.
  Nick: Great! What’s that in the first picture? It look incredible.
  Mai: Yes! Is it a red mountain?
  Vy: Well, that’s Ayres Rock. It’s in the middle of Australia.
  Local people call it Uluru.
  Nick: Can you spell that, please?
  Vy: Sure,it’s U-L-U-R-U.
  Nick: Thank you.
  Vy: It’s not the highest mountain in Australia,but it’s the most
  beautiful! Its colour changes at different times of the day. People
  think it’s best in the evening when it is red.
  Phuc: I want to visit Ayers Rock one day.
  Nick: Picture 2 is Ha Long Bay, isn’t it?
  Vy: Well done Nick, that’s right. What else do you know?
  Nick: It’s in Viet Nam, of course! Ha ha.
  Vy: Yes,it is! There are many islands there. This picture shows
  Tuan Chau.It’s one of the largest islands.
  Phuc: How about picture 3  How many places do they talk about ?
  Read and tick the words you can find


  Vy: Hello,welcome to Geography Club.( Knock at door)
  Mai: Sorry! Can I come in? I went to the wrong room.
  Vy: No problem,we are just starting now. Today I’m going to
  introduce some natural wonders of the world to you.
  Nick: Great! What’s that in the first picture? It look incredible.
  Mai: Yes! Is it a red mountain?
  Vy: Well, that’s Ayres Rock. It’s in the middle of Australia.
  Local people call it Uluru.
  Nick: Can you spell that, please?
  Vy: Sure,it’s U-L-U-R-U.
  Nick: Thank you.
  Vy: It’s not the highest mountain in Australia,but it’s the most
  beautiful! Its colour changes at different times of the day. People
  think it’s best in the evening when it is red.
  Phuc: I want to visit Ayers Rock one day.
  Nick: Picture 2 is Ha Long Bay, isn’t it?
  Vy: Well done Nick, that’s right. What else do you know?
  Nick: It’s in Viet Nam, of course! Ha ha.
  Vy: Yes,it is! There are many islands there. This picture shows
  Tuan Chau.It’s one of the largest islands.
  Phuc: How about picture 3  Ayres Rock
  Ha Long Bay
  Tuan Chau
  Ayres Rock
  TUAN CHAU ISLAND
  Ha Long Bay


  Answer the questions
  1. Who is the leader of Geography Club?
  2. Why is Mai late?
  3.What is the other name for Ayes Rock ?
  5.What is Tuan Chau?
  4. Which country would Phuc like to visit?
  Vy is ( the leader of Geography Club).
  Because she went to the wrong room.
  Uluru (is the other name for Ayer Rock).
  Phuc would like to visit Australia.
  It is an island.
  1. spell / you / that / please/ can
  2. repeat / you / that / please/ can
  3. come / I/ can / in
   Can you spell that, please?
   Can you repeat that, please?
   Can I come in?
  PUT THE WORDS IN THE CORECT ORDER
  Can you spell that, please?
  Can I come in?
  Can you
  + Vo
  + …, please?
  Can I
  + Vo
  + …?
  -Người nói yêu cầu người nghe làm việc gì.
  Người nói đề nghị được làm việc gì .
  Model sentences

  Some chocolates
  Cues words/ pictures
  Some fruit juice
  Some chocolates
  Some bread
  and milk
  Some chicken.
  You want to join in Geography club.
  learn English speaking.
  ……………………….
  Make similar dialogues
  I.Vocabulary:
  - river (n) : con sông
  - waterfall (n) : thác nước
  -forest (n) : rừng
  - cave (n) : hang động
  - desert (n) : hoang mạc
  -island (n) : đảo
  -valley (n) : thung lũng
  II. Practice
  a.Listen and tick the word you find:
  moutain , island
  b. Answer the question
  Vy is ( the leader of Geography Club)
  2. Because she went to the wrong room
  3. Uluru (is the other name for Ayer Rock)
  4.Phuc would like to visit Australia.
  5. It is an island  C.Put the words in the corect order:
  1. Can you spell that, please?
  2. Can you repeat that, please?
  3. Can I come in?
  Model sentences :
  + Can you + Vo…..,please ?
  Người nói yêu cầu người nghe
  làm việc gì
  + Can I + Vo………….?
  Người nói đề nghị làm việc gì
  Unit 5 Natural wonders of the world
  Period 37 Lesson 1: Geography Club
  III. Homewwork:
  - Learn vocab by heart
  - Learn model sentences
  - Do exersise in workbook
  - Prepare “ A CLOSER LOOK 1”
   
  Gửi ý kiến