Hướng dẫn sử dụng phần mềm Phổ cập ESCI của Bộ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://pcgd.moet.gov.vn
Người gửi: Hoàng Chiến Công (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:55' 09-12-2013
Dung lượng: 11.5 MB
Số lượt tải: 397
Số lượt thích: 0 người
TẬP HUẤN
PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỐNG KÊ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lào Cai, ngày 17-18 tháng 10 năm 2013
PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ CHỐNG MÙ CHỮ
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ PCGD-CMC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
NỘI DUNG
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG
An toàn dữ liệu
Không cần cài đặt
Sử dụng mọi nơi
Tích hợp nghiệp vụ
Thuận lợi khai thác
Quản lý cả 4 cấp
Tra cứu nhanh chóng
Hỗ trợ kịp thời
Cập nhật kịp thời
Báo cáo tự động
Xây dựng danh mục:
thôn, xóm, trường học
Nhập phiếu điều tra
Kiểm tra dữ liệu
Hiên thị/In báo cáo
Xây dựng Danh mục:
Xã; Trường học
Kiểm tra dữ liệu xã
Xây dựng danh mục:
Huyện; Trường học
Hiển thị/In báo cáo
Tạo tài khoản, Cấp quyền
Kiểm tra DL các Huyện
Tạo Tài khoản &
Cấp quyền các xã
Tạo tài khoản &
Cấp quyền các Huyện
Hiển thị/In báo cáo
Khởi tạo năm làm việc
- Kiểm tra dữ liệu các Tỉnh
Thiết lập TSHT
Tạo Tài khoản &
Cấp quyền các Tỉnh
Xây dựng Danh mục:
Tỉnh; Dân tộc; khác,…
Hiển thị/In báo cáo
QUY TRÌNH VẬN HÀNH
Đăng nhập phần mềm
Thêm danh sách Đơn vị
Tạo và phân quyền từng nhóm người dùng
Tạo danh sách người dùng
Tạo danh sách Thôn xóm
Tạo danh sách trường học
Thao tác các danh mục dùng chung
1. Đăng nhập phần mềm
(Yêu cầu máy tính có kết nối mạng Internet, sử dụng các trình duyệt web để đăng nhập)
Mozilla Firefox
Google Chrome
ĐƯỜNG DẪN VÀO PHẦN MỀM
http://pcgd.moet.gov.vn
1. Thầy/Cô gõ chính xác đường dẫn vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web
2. Nhập đầy đủ các thông tin Tên truy nhập – Mật khẩu – Mã bảo vệ và nhấn Đăng nhập.

2. Thêm danh sách đơn vị
CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ
Bước 1: Tạo danh mục Quận/huyện
Bước 2: Vào Danh mục chọn Danh sách đơn vị

CẤP QUẬN/HUYỆN
Bước 1: Tạo danh mục Xã/phường
Bước 2: Vào Danh mục chọn Danh sách đơn vị

Khi cấp trên tạo xong 1 đơn vị trực thuộc, đồng nghĩa với việc đã cấp cho đơn vị đó 1 tài khoản có quyền đăng nhập cao nhất.
Mật khẩu mặc định là: 123456

QUY TRÌNH TẠO TÀI KHOẢN
GỢI Ý CÁCH ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN
Tài khoản cấp Tỉnh/Thành phố: tentinhvietlien
Ví dụ: Lào Cai / laocai
Hòa Bình / hoabinh
Yên Bái / yenbai
Tài khoản cấp Quận/huyện: tentinhviettat_tenhuyenvietlien
Ví dụ: Huyện Mường Khương, Lào Cai / lc_muongkhuong
TP Hòa Bình, Hòa Bình / hb_hoabinh
TX Mường Lay, Điện Biên / db_muonglay
Tài khoản cấp Xã/Phường: tentinhviettat_tenhuyenviettat_tenxavietlien
Ví dụ: Xã Khổng Lào, Phong Thổ, Lai Châu / lc_pt_khonglao
Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội / hno_cg_maidich
Xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam / hna_ln_ducly
3. Tạo nhóm người dùng
Vào Danh mục chọn Nhóm người dùng

Lưu ý:
Nhóm người dùng được tạo ra để phân những người dùng vào từng nhóm
Tài khoản thuộc nhóm người dùng nào, chỉ được thực hiện những thao tác mà nhóm đó quy định.
4. Tạo danh sách người dùng
Vào Danh mục chọn Người dùng

Lưu ý:
Sau khi đã tạo Nhóm người dùng thành công, tài khoản quản trị của đơn vị sẽ tạo ra Người dùng và đưa vào từng Nhóm vừa tạo.
Người dùng được đưa vào nhóm nào, chỉ được phép thao tác các chức năng mà nhóm đó quy định.
5. Tạo danh sách Thôn xóm
Vào Danh mục chọn Danh sách Thôn xóm

Lưu ý:
Danh sách Thôn xóm được tạo ra để phục vụ công việc nhập dữ liệu PCGD-CMC lên phần mềm.
Khi nhập dữ liệu lên phần mềm cần xác định chính xác là nhập cho Thôn/xóm nào của đơn vị mình.
6. Tạo danh sách Trường học
Vào Danh mục chọn Danh sách Trường học

Lưu ý:
Danh sách Trường học được tạo ra để phục vụ công việc nhập dữ liệu vào phần mềm.
Mã trường khi tạo ra sẽ được cập nhật vào File excel mẫu và phần mềm sẽ tự nhận diện được trường học thông qua Mã trường này.
7. Các danh mục dùng chung
Vào Danh mục chọn Danh sách Dân tộc, Tôn giáo

Lưu ý:
Các danh sách này được tài khoản cấp Trung ương tạo.
Tất cả các cấp dưới chỉ vào xem và sử dụng.
Tải file mẫu Phiếu điều tra
Tải file hướng dẫn điền Phiếu điều tra
Điền thông tin chính xác vào phiếu điều tra
1. Tải file mẫu Phiếu điều tra
Vào Phiếu điều tra chọn

Lưu ý:
Quý Thầy/cô sẽ chọn tải mẫu Phiếu điều tra 1 mặt hoặc 2 mặt
Phiếu điều tra 1 mặt dùng cho hộ gia đình dưới 6 người.
Phiếu điều tra 2 mặt dùng cho hộ gia đình từ 7 đến 12 người.
Khi điền thông tin vào Phiếu điều tra cần tham khảo kỹ mục Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.
2. Tải file mẫu Phiếu điều tra
Vào Phiếu điều tra chọn Tải Hướng dẫn Phiếu điều tra

Lưu ý:
Quý Thầy/cô sẽ căn cứ vào hướng dẫn điền Phiếu điều tra để điền cho chính xác.
Trong Hướng dẫn điền Phiếu điều tra đã ghi rõ các thao tác cụ thể của việc điền thông tin chính xác của đơn vị.
3. Điền thông tin Phiếu điều tra
Sau khi Quý Thầy/cô tải file mẫu Phiếu điều tra, sẽ in ấn và điền thông tin chính xác vào Phiếu điều tra.

Dữ liệu được điền theo từng mục tương ứng trong Phiếu điều tra căn cứ theo Hướng dẫn điền Phiếu điều tra vừa tải về.

Nhập dữ liệu trực tiếp trên phần mềm
Nhập dữ liệu qua file Excel nhập liệu
Tải file mẫu Excel nhập liệu
Nhập thông tin PCGD-CMC và file Excel mẫu
Cập nhập file Excel lên phần mềm
1. Nhập dữ liệu trực tiếp
Vào Phiếu điều tra chọn Thêm Phiếu điều tra

Lưu ý:
Quý Thầy/cô sẽ thêm các số phiếu và tên chủ hộ trước.
Sau khi đã tạo số phiếu và tên chủ hộ sẽ thêm lần lượt từng đối tượng trong hộ gia đình đó trực tiếp vào phần mềm
Cách này sẽ mất thời gian và khó chuẩn xác.
2. Nhập dữ liệu qua file Excel
Bước 1: Vào Phiếu điều tra chọn Tải file mẫu
Bước 2: Điền thông tin chính xác vào file Excel mẫu
Bước 3: Cập nhật file Excel mẫu lên phần mềm

Lưu ý:
File Excel mẫu có chức năng tự động kiểm tra lỗi.
Tự động tách Họ và tên, ngày tháng năm sinh
Mỗi Thôn/xóm sẽ nhập riêng theo từng file Excel khác nhau, có thể cho nhiều cá nhân nhập vào từng file riêng biệt.
Cập nhật dữ liệu lên phần mềm sẽ theo từng Thôn/xóm
Kiểm tra
Tìm Kiếm
Hệ thống Báo cáo – Thống kê
1. Kiểm tra
Quý Thầy/Cô sẽ vào chức năng Kiểm tra để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhập vào phần mềm

Lưu ý:
Chức năng này sẽ giúp các Thầy/cô xác định nhanh chóng các trường hợp trùng lặp
Các dữ liệu chưa hợp lý của các đơn vị cấp dưới sẽ được kiểm tra chính xác.
2. Tìm kiếm
Quý Thầy/Cô sẽ vào chức năng Tìm kiếm để tìm nhanh chóng các thông tin của các đối tượng PCGD-CMC.

Lưu ý:
Chức năng này sẽ giúp các Thầy/cô xác định nhanh chóng thông tin của các đối tượng PCGD-CMC
Sau khi tìm kiếm được thông tin cần thiết có thể sửa, xóa, ghép hộ, tách hộ cho các đối tượng một cách nhanh chóng.
3. Báo cáo – Thống kê
Quý Thầy/Cô sẽ muốn vào xem hoặc cập nhật dữ liệu cho các Báo cáo – Thống kê sẽ tùy chọn theo từng hệ thống báo cáo tương ứng.
Hệ thống báo cáo bậc Mầm non
Hệ thống báo cáo bậc Tiểu học
Hệ thống báo cáo bậc THCS
Hệ thống báo cáo bậc THPT
Hệ thống báo cáo Chống mù chữ
Các hệ thống báo cáo thống kê khác

Tổng đài: 19006038 hoặc 042.211.87.84
THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Email: anhpt@moet.edu.vn – info@vietec.com.vn