Tiết 6. Một số vấn đề của Mĩ Latinh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Bích (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:09' 08-10-2013
Dung lượng: 11.5 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Chế Lan Viên
Giáo viên: Lê Ngọc Bích
KIỂM TRA BÀI CŨ
Dựa vào bản đồ các cảnh quan và khoáng sản chính ở châu Phi, hãy trình bày một số vấn đề về tự nhiên châu Phi?
Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?
Hình 5.1. Các cảnh quan và khoáng sản chính ở Châu Phi
Khu vực này gắn liền với tên tuổi nhà hàng hải Christofor Colombo và chiếc tàu Santa Maria
Rừng nhiệt đới Amazon bao bọc toàn bộ lưu vực con sông Amazon ở Nam Mỹ với diện tích khoảng 5 triệu km2, nằm trên lãnh thổ của 9 nước, trong đó có Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia…Theo ước tính của các nhà khoa học, mỗi năm rừng Amazon có khả năng hấp thụ khoảng 66 tỷ tấn khí CO2, tức là gấp 3 lần lượng phát thải của Trái đất trong một năm. Do đó, rừng Amazon được ví như chiếc máy điều hòa khổng lồ của khí hậu trái đất.
Khu Di tích Chichén Itzá  México
Tượng Chúa Giêsu ở Rio de Janeiro
Kênh đào Panama
Pháo đài Machu Picchu - Peru
280Bắc
1080Tây
490Nam
350Tây
- Diện tích: 21 triệu km2, chiếm 1/7 diện tích thế giới
- Dân số: 590 triệu người (năm 2010)
KHU VỰC MĨ LA TINH
Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC (tiếp theo)
Tiết 6: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ
1.Tự nhiên
2. Dân cư- xã hội
1. Đặc điểm
2. Nguyên nhân
3. Giải pháp
4. Kết quả
* Dựa vào lược đồ, cho biết Mĩ Latinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì?
Lược đồ các cảnh quan &
khoáng sản chính ở Mĩ Latinh
1.Tự nhiên
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
Khai thác đồng ở Chuqui – Chi Lê
Khai thác dầu mỏ ở Vênêzuêla
Khai thác bạc ở Chi Lê
Khai thác vàng ở Côlômbia
Lược đồ các cảnh quan &
khoáng sản chính ở Mĩ La tinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
1.Tự nhiên
* Dựa vào lược đồ các cảnh quan và khoáng sản chính ở Mĩ La tinh, cho biết tài nguyên đất và khí hậu Mĩ La tinh tạo thuận lợi cho phát triển ngành kinh tế nào? Tại sao?
280Bắc
1080Tây
490Nam
350Tây
Lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất
Rừng Amazon chụp từ vệ tinh
Động vật & thảm thực vật rừng Amazon
Chăn nuôi gia súc ở Mĩ La tinh
Một số nông sản nhiệt đới ở Mĩ La tinh
Lược đồ các cảnh quan &
khoáng sản chính ở Mĩ La tinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
1.Tự nhiên
* Dựa vào lược đồ các cảnh quan và khoáng sản chính ở Mĩ La tinh, cho biết tài nguyên đất và khí hậu Mĩ La tinh tạo thuận lợi cho phát triển ngành kinh tế nào? Tại sao?
280Bắc
1080Tây
490Nam
350Tây
Lược đồ các cảnh quan &
khoáng sản chính ở Mĩ La tinh
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
1.Tự nhiên
280Bắc
1080Tây
490Nam
350Tây
Mĩ La tinh rất giàu có về nông sản, lâm sản và khoáng sản (chuối chiếm 95%, cà phê 80%, đường 42%, nitơrát 95%, bạc 45%, đồng 22%, dầu mỏ 16% sản lượng toàn thế giới ...).
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
2. Dân cư và xã hội
Mĩ La tinh có quy mô dân số như thế nào?
Điều này mang lại thuận lợi gì để phát triển kinh tế?
BẢNG 5.3. TỈ TRỌNG THU NHẬP CỦA CÁC NHÓM DÂN CƯ TRONG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC - NĂM 2000
Dựa vào bảng 5.3, tính giá trị GDP của 10% số dân nghèo nhất,10% số dân giàu nhất và chênh lệch giữa nhóm giàu và nhóm nghèo gấp bao nhiêu lần ở một số nước Mĩ Latinh?
GIÁ TRỊ GDP CỦA 10% SỐ DÂN NGHÈO NHẤT VÀ
10% SỐ DÂN GIÀU NHẤT Ở MỘT SỐ NƯỚC
MĨ LATINH - NĂM 2000
906
35.485
39
218,7
2.454,3
11
5.813
250.540,3
43
81,2
5.022,8
61,8
Vì sao các nước Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?
Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn (1/3 số dân đô thị).
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ
1. Đặc điểm
Năm
%
2,3
0,5
0,4
2,9
0,5
6,0
TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MĨ LATINH
Dựa vào biểu đồ, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004?
BẢNG 5.4. GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Mĩ LATINH - NĂM 2004 (Đơn vị: tỉ USD)
Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP)?
TỈ LỆ NỢ NƯỚC NGOÀI SO VỚI TỔNG GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC MĨ LATINH NĂM 2004 (Đơn vị: %)
30,5
36,4
104,3
43,4
45,1
63,8
22,2
75,0
55,4
47,4
Học sinh thảo luận theo cặp tìm hiểu vấn đề kinh tế của các nước Mĩ Latinh:
nguyên nhân, giải pháp và kết quả đạt được.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
A. Himalaya
B. Apalat
1.Dãy núi nào sau đây nằm ở phía Tây
lục địa Nam Mĩ ?
C. Andet
D. Anpơ
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
A. Sông Nin
B. Amadôn
2. Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất
trên thế giới ?
C. Trường Giang
D. Mississipi- Missouri
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
A. Không đều
B. Rất cao
3. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh
giai đoạn 1985 - 2004 là?
C. Giảm liên tục
D. Tăng liên tục
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
A. Ha-mai-ca
B. Pa-na-ma
4. Nước nào có tỉ lệ nợ nước ngoài cao hơn
tổng GDP (năm 2004)?
C. Ê-cu-a-do
D. Ac –hen-ti-na
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
A. Công nghiệp hóa
B. Hiện đại hóa
5. Tỉ lệ dân thành thị các nước MLT rất cao vì:
C. Đô thị hóa tự phát
D. Đô thị hóa tích cực
CỦNG CỐ
* Làm bài tập 2 ở SGK trang 27 và bài tập ở sách bài tập địa lí 11 (1, 3, 4).
* Học bài:
1. Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?
2. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?
DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
CHUẨN BỊ BÀI MỚI
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á:

1. Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên (diện tích, vị trí địa lí, khí hậu, địa hình, tài nguyên thiên nhiên) và đặc điểm xã hội (dân số, dân tộc, tôn giáo) của khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
2. Tìm hiểu vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á cho thế giới?
3. Nhận xét về nguyên nhân và hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực Tây Nam Á đối với sự phát triển KT-XH và môi trường?
4. Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu và vì sao?
5. Hãy sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về khu vực Tây Nam Á và Trung Á.