vai trò của môi trường với đời sống con người - lồng ghép GDPTTNBM

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:21' 03-06-2012
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
BÀI 64: VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

KHOA HỌC LỚP 5
Người thực hiện: Hoàng Thị Tường Vi
1.Tài nguyên thiên nhiên là gì?

2.Nêu lợi ích của tài nguyên đất và nước.
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên.Con người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
Kiểm tra bài cũ:
+ Đất là môi trường sống của thực vật,động vật và con người.
+ Nước là môi trường sống của động vật, thực vật.Nước phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của con người. Năng lượng nước chảy dùng cho nhà máy thuỷ điện,quay bánh xe nước đưa nước lên cao,...
Khoa học:
Vai trò của môi trường tự nhiên
đối với đời sống con người
Hoạt động1: Bước 1. Quan sát
5
6
4
3
1
2
(SGK 132)
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Khoa học:
Hoạt động1:
Bước 2. Trả lời câu hỏi:
Mỗi hình cho biết môi trường đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ các hoạt động của con người những gì?
Vai trò của môi trường tự nhiên
đối với đời sống con người
Phiếu học tập
Nhiệm vụ : Thảo luận nhóm 4, ghi kết quả vào phiếu học tập, trong thời gian 4 phút.
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Khoa học:
Môi trường tự nhiên cho
Môi trường tự nhiên nhận
Chất đốt
Khí thải
Diện tích đất bị thu hẹp.
Đất, bãi cỏ để chăn nuôi gia súc.
Hạn chế sự phát triển của những thực vật, động vật khác.
1
2
3
Môi trường tự nhiên cho
Môi trường tự nhiên nhận
Khí thải của các nhà máy và của các phương tiện giao thông…
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: than, đất, nước uống,thức ăn,nơi vui chơi,...
Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ các hoạt động của con người khí thải, chất thải,...
Hoạt động1: Quan sát hình, trả lời câu hỏi
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người những gì?
Môi trường tự nhiên tiếp nhận những gì từ các hoạt động của con người?
Vai trò của môi trường tự nhiên
đối với đời sống con người
Hoạt động2: Trò chơi : “ Nhóm nào nhanh hơn”
Nội dung: Viết những gì môi trường cho con người và những gì môi trường nhận từ các hoạt động sống,sản xuất của con người.
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Khoa học:
1
2
3
4
5
6
Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người: than, đất, nước uống,thức ăn,...
Môi trường tự nhiên tiếp nhận từ các hoạt động của con người khí thải, chất thải,...
Hoạt động1: Quan sát hình, trả lời câu hỏi
Kết luận:
*Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi, giải trí…
+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
* Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
Vai trò của môi trường tự nhiên
đối với đời sống con người
? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?
Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại sẽ làm cho tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm và bị phá huỷ.
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Khoa học:
Các hố bom
Các loại bom, mìn, lựu đạn.
Kết luận:
*Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:
+ Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc, nơi vui chơi, giải trí…
+ Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.
* Môi trường là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người.
Vai trò của môi trường tự nhiên
đối với đời sống con người
Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2012.
Khoa học:
Giờ học đến đây đã hết