Tiết 13.Vẽ tranh.ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hải
Ngày gửi: 17h:37' 30-12-2011
Dung lượng: 16.3 MB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Đức Hải
Kiểm tra bài củ
Em hãy trình bày các bước vẽ tranh đề tài?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Dẫn dắt vào bài mới:
- Các em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết tên đề tài là gì?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Lao động sản xuất
Trò chơi dân gian
Đề tài Bộ đội
Tranh phong cảnh
Dẫn dắt vào bài mới:
- Các em hãy quan sát bức tranh sau đây vẽ về đề tài gì?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
VẼ TRANH:
đề tài GIA ĐìNH
Bài 12
Bài 14
VẼ TRANH:
ART
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
- Các em hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết bức tranh nào thuộc đề tài gia đình?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
1
2
3
4
6
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
Bài 14
ART
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
VẼ TRANH:
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
VẼ TRANH:
Bài 14
ART
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
- Em hãy miêu tả đôi nét về nội dung bức tranh mà em thích?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
VẼ TRANH:
Bài 14
ART
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
- Em hãy miêu tả đôi nét về nội dung bức tranh mà em định vẽ?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
I. Tìm và chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ:
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANH:
Bài 14
ART
Bước 2: Vẽ phác hình
Bước 1: Vẽ phác bố cục
Bước 3: Chỉnh sữa và hoàn thiện hình
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
* Em có nhận xét gì về bài vẽ của bạn?
Nội dung bài vẽ?
Bố cục?
Hình vẽ?
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANH:
Bài 14
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
ART
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
* Bài tập về nhà:
- Về nhà tiếp tục hoàn thành bài vẽ nét, hình tranh đề tài gia đình.
Ôn lại kiến thức về màu sắc.
- Sưu tầm một số tranh vẽ đề tài có màu sắc để tìm hiểu cách vẽ màu. Đặc biệt là tranh về đề tài gia đình (2 tranh/HS).
- Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: Màu vẽ, chì, tẩy, bài vẽ hình đề tài gia đình…
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANH:
Bài 14
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
đề tài GIA ĐìNH ( t1)
giờ học kết thúc
CHúc QUí THầY Cô SứC KHỏE
CHúc CáC EM HọC TốT